مهندسین مشاور شارستان با نیم قرن تجربه و فعالیت در زمینه های معماری و شهرسازی ، پروژه های متعددی در نقاط مختلف کشور به نتیجه رسانده است که تعداد آن برابر با 226 پروژه مختلف معماری، 74 پروژه شهرسازی و ۵ پروژه ملی است. نقشه پیش روی پراکندگی و تعداد این پروژه ها را به نمایش میگذارد.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

تهران : 159 پروژه

2

کرمان : 13 پروژه

3

اردبیل: 1 پروژه

4

آذربایجان شرقی : 9 پروژه

5

گلستان : 2 پروژه

6

فارس : 6 پروژه

7

بوشهر : 3 پروژه

8

یزد: 2 پروژه

9

هرمزگان : 16 پروژه

10

سیستان و بلوچستان : 1 پروژه

11

اصفهان : 16 پروژه

12

کرمانشاه : 3 پروژه

13

خوزستان : 17 پروژه

14

کهکیلویه و بویراحمد : 1 پروژه

15

قزوین : 4 پروژه

16

مرکزی : 2 پروژه

17

همدان : 4 پروژه

18

زنجان : 6 پروژه

19

البرز : 3 پروژه

20

مازندران : 13 پروژه

21

سمنان : 1 پروژه

22

قم : 5 پروژه

23

گیلان : 3 پروژه

24

خراسان رضوی : 14 پروژه

کپیرایت 1400 © تمامی حقوق این وبسایت محفوظ است.