شهریار خراسانی قدیمی

شهریار خراسانی قدیمی

• سمت :
· عضو هیئت مدیره

• محل و تاریخ تولد :
· تهران – 1327

• تحصیلات و مدارك علمی :
· فارغ التحصیل رشته ریاضی دبیرستان هدف ـ تهران 1347
· فوق لیسانس معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1356

• سوابق مدیریت و خدمات حرفه ای :
· همكاری با دفتر فنی سازمان شهر و روستا 1353 ـ 1351
· مدیر و مسئول پروژه در موسسه اوربیس 1360 ـ 1353
· مدیر و مسئول پروژه در مهندسین مشاور شارستان 1360

• تحقیقات و تالیفات :
· بررسی منجر به طرح درمورد بازارهای هفتگی شمال
· بررسی و تهیه مدارك تصویری در معماری كویری در حد جزئیات.
· بررسی و تهیه مدارك تصویری درمعماری كوهستانی درحد جزئیات.
· مطالعه شهرسازی در محله عودلاحان تهران و ترتیب نمایشگاهی از این مطالعات در موزه هنرهای معاصر.
· بررسی شهر طبس قبل و بعد از زلزله (نمایشگاه درمجموعه باغ فردوس)
· شركت در نمایشگاه عكس یونسكو در تهران
· شركت در نمایشگاه باغ ایرانی (موزه هنرهای معاصر تهران)
· بررسی ومطالعه و تهیه آرشیو تصویری در زمینه تاثیرپذیری معماری از شرایط اقلیمی و آب و هوا درنقاط مختلف ایران بطور كلی.

شهریار قدیمی

مهندس شهریار قدیمی